Kontaktinformasjon

Leirfuglen Forlag
v/Bjarte Vik
Vågavegen 21, 5282 Lonevåg
leirfuglen@online.no 
Mobil: 45602908 


Leirfuglen Forlag er også på Facebook og Instagram.